СрпскиEnglish

Историјат

На прослави 80-годишњице Института за физичку хемију Природно-математичког факултета и 85-годишњице наставе физичке хемије на Универзитету у Београду, одржаној децембра 1988. године у САНУ, којој је присуствовало више од 400 физикохемичара, изнета је идеја о оснивању Друштва физикохемичара Србије ради окупљана стручњака који се баве научним, стручним и просветним радом у области физичке хемије и сродним научним областима.

Априла 1989. године формиран је Иницијативни одбор који је извршио све припреме за Оснивачку скупштину и саставио Нацрт Статута Друштва.

Оснивачка скупштина одржана је јуна 1989. године у САНУ, а Друштво је уписано у регистар друштвених организација августа исте године.

За првог председника Друштва изабран је академик Миленко Шушић, који је на овој функцији остао до 1995. године.

Данас Друштво физикохемичара Србије има више од 600 чланова, углавном физикохемичара, али у знатном броју и хемичара, технолога, фармацеута и стручњака сличних профила.